MLP Group miało 2,58 mln zł straty netto, 9,01 mln zł straty EBIT w III kw. 2018Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - MLP Group odnotowało 2,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 9,02 mln zł wobec 30,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,65 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 24,65 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 28,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,22 mln zł w porównaniu z 72,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2,35 mln zł wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)