Bank BGŻ BNP Paribas miał 130,9 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas odnotował 130,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 109,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 507,59 mln zł wobec 503,78 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 132,02 mln zł wobec 119,53 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,82 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 72,75 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 319,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z działalności bankowej za 9 miesięcy br. wyniósł 2 070,5 mln zł wobec 2 045,7 mln zł rok wcześniej, podał bank w prezentacji.

Koszty razem wyniosły odpowiednio: 1 258,9 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 1 250,5 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik ROE za 9 miesięcy br. wyniósł 6,4% (z wyłączeniem kosztów integracji: 6,7%) wobec 4,9% rok temu (bez kosztów integracji: 5,3%).

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) ukształtował sie na poziomie 60,8% w I-III kw. br. (bez kosztów integracji: 60%) wobec 61,1% rok wcześniej (bez kosztów integracji: 59,9%).

Współczynnik kapitału Tier 1 po 9 miesiącach br. wyniósł 12,3% wobec 10,7% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 328,31 mln zł wobec 237,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)