Marvipol zlecił Unibepowi prace przy Unique Tower w stolicy za 79,5 mln zł nettoWarszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Marvipol Development Unique Tower, jednostka zależna Marvipol Development, zawarła z Unibepem umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych oraz umowę o zarządzanie dla inwestycji Unique Tower za łącznie 79,5 mln zł netto ryczałtowo, podał Marvipol. Dodatkowo, wynagrodzenie może zostać powiększone o kwotę do 5 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest (1) wykonanie przez realizatora wchodzących w skład inwestycji części robót budowlanych obejmujących w szczególności wykop, roboty żelbetowe, izolacje stanu '0' oraz roboty murowe, a także (2) zarządzanie techniczno-administracyjne w określonym w umowie zakresie, obejmujące wykonywanie obowiązków organizatora i koordynatora pozostałych robót wchodzących w skład inwestycji a wykonywanych na podstawie odrębnych umów lub zleceń, na będącej w dyspozycji zamawiającego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulicy Grzybowskiej" - czytamy w komunikacie.

W ramach inwestycji powstanie budynek mieszkalny, w którym zostaną wybudowane lokale o łącznej powierzchni użytkowej 24,1 tys. m2, przypomniano.

"Wynagrodzenie realizatora za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na łączna kwotę 79,5 mln zł netto i ma charakter ryczałtowy. W przypadku spełnienia przez realizatora, w toku realizacji umowy, określonych w umowie warunków dotyczących zarządzania techniczno-administracyjnego, wynagrodzenie realizatora może zostać powiększone o kwotę do 5 mln zł netto. Umowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 roku" - czytamy dalej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)