Skarbiec Holding miał 3,78 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2018: 2019


Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 3,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2018/ 2019 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2018) wobec 5,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 4,55 mln zł wobec 6,12 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,07 mln zł w I kw. r.obr. 2018/2019 wobec 23,07 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2018/2019 wyniósł 0,36 mln zł wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej.
Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 i zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.
(ISBnews)