Strata operacyjna wyniosła 1,1 mln zł wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 0,5 mln zł wobec 1,26 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie wskaźnik EBITDA stanowi 44% wartości w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Na zmniejszenie EBITDA największy wpływ ma: wyższe o 51% koszty amortyzacji oraz brak przychodów operacyjnych uzyskanych w 2017 r. związanych z aktualizacją wartości instrumentu pochodnego (0,4 mln zł), którego rozliczenia nastąpiło pod koniec 2017 roku" – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,92 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 4,38 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2018 roku są wyższe od przychodów za analogiczny okres roku ubiegłego o 37%, widać również wyraźny trend wzrostowy w porównaniu do wcześniejszych kwartałów 2018 roku – tj. wzrost o 48% w stosunku do II kwartału, oraz o 151% w stosunku do I kwartału br. Wynik raportowanego okresu wygenerowany został w połowie przez nowe tytuły wydane w 2018 roku: Gravity Rider, Space Pioneer, Mayhem Combat jak również w połowie przez wcześniejsze gry z portfolio tj. głównie gry marki Real Boxing" – czytamy dalej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,72 mln zł w porównaniu z 13,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 8,09 mln zł wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)