"Umieszczenie ratingu banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym stanowi odzwierciedlenie obaw agencji w zakresie ryzyka dalszej obniżki dotychczasowych poziomów ocen" - czytamy w komunikacie. 

Rating ze wskazaniem negatywnym dotyczy: 
-  oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie B- 
-  oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie BB-(pol)
- oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie b-
- oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR) na poziomie B. 

"Jednocześnie agencja bez zmian pozostawiła Support Rating na poziomie „5" oraz Support Rating Floor na poziomie „No Floor"" - podano także. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW

>>> Czytaj więcej o aferze KNF