"Plan inwestycyjny przewiduje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilenia nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych. Łączna kwota nakładów niezbędnych do realizacji tego planu to 50,7 mln złotych" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że realizacja planu inwestycyjnego zostanie sfinansowana w części ze środków własnych Polenergia Dystrybucja oraz w drodze finansowania dłużnego na kwotę 33,65 mln zł uzyskanego na podstawie umowy kredytu zawartej przez Polenergia Dystrybucja z bankiem ING Bank Śląski 21 listopada 2018 r. Przewidziana została dwuletnia karencja w spłacie kredytu, po upływie której kredyt będzie amortyzowany w okresach kwartalnych, zaś ostateczny termin spłaty kredytu to listopad 2027 r.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)