IMS chce uczestniczyć w zawiązaniu spółki do projektu szaf grających Muzola


Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - IMS zamierza uczestniczyć w zawiązaniu spółki celowej do projektu szaf grających Muzola, podała spółka. IMS ocenia potencjał polskiego rynku, od którego Grupa IMS rozpocznie ekspansję w tym segmencie, na kilka tysięcy sztuk przy średniej cenie jednego urządzenia w wysokości 10-15 tys. zł, poinformował ISBnews wiceprezes Piotr Bielawski.
W jego ocenie, spółka celowa powołana w projekcie Muzola będzie generować przychody również z usług montażowo-serwisowych na rzecz właścicieli lokali rozrywkowych, w których będą znajdować się szafy grające. Oprócz tego będzie uczestniczyć w dochodach z faktycznego wykorzystania szafy grającej na bazie modelu revenue sharing - pieniądze wrzucone do szaf z tytułu odtwarzania muzyki będą dzielone pomiędzy spółkę celową IMS, właściciela lokalu oraz spółki vendingowe, które zajmą się dystrybucją urządzeń do lokali rozrywkowych.
"Początkowo IMS nabędzie 15% udziałów w spółce celowej, przy czym może objąć w przyszłości kontrolę nad tym podmiotem, gdyż przysługuje mu dwuletnia opcja call, w wyniku której IMS może osiągnąć 60% udziałów w spółce celowej w projekcie Muzola. Niezbędna jest jeszcze zgoda rady nadzorczej na przystąpienie do spółki celowej, a następnie po jej uzyskaniu w ciągu kilku tygodni projekt ruszy" - powiedział Bielawski.
Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).
(ISBnews)