Gino Rossi: Nadal realizowany jest scenariusz sprzedaży Simple CPWarszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi w ramach przeglądu opcji strategicznych bierze pod uwagę różne scenariusze dla Simple Creative Products, a scenariuszem, jakiemu nadano priorytet i który w dalszym ciągu jest realizowany, jest sprzedaż Simple CP, podało Gino Rossi.

"Zarząd Gino Rossi oświadcza, co następuje:

- negocjacje prowadzone w. sprzedaży Simple CP są procesem złożonym, wieloetapowym i długotrwałym, obejmującym szereg aspektów, z których jednym z najistotniejszych jest ustalenie zasad finansowania działalności tej spółki z obecnym bankiem finansującym, czyli PKO BP

- w opinii zarządu, współpraca ze stroną finansującą przebiega w atmosferze wzajemnego zrozumienia, poszanowania celów i zamierzeń biznesowych, z zachowaniem najlepszych praktyk rynkowych i interesów wszystkich stron i tak też przebiegają negocjacje, których stroną jest bank PKO BP

- jeszcze we środę (21.11.2018 r.) strony, tj. Gino Rossi i Monnari, wzajemnie potwierdziły możliwość uzyskania oczekiwanych przez Monnari warunków w banku, po czym w piątek (23.11.2018 r.) Monnari poinformowało o odstąpieniu od negocjacji. W związku z tym niezrozumiałe dla zarządu jest podejście negocjacyjne prezentowane od początku procesu przez przedstawicieli Monnari, stawiające pod znakiem zapytania rzeczywistą chęć nabycia Simple CP przez ten podmiot" - czytamy w oświadczeniu Gino Rossi.

W komunikacie bieżącym Gino Rossi podało także, że "zgłaszaną przez Monnari przyczyną odstąpienia od negocjacji było odrzucenie przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie propozycji Monnari w zakresie zawarcia porozumienia z bankiem. W opinii zarządu negocjacje prowadzone przez bank były profesjonalne i w zakresie, w których propozycje Monnari były racjonalne i rynkowe następowała ich akceptacja przez bank, w pozostałym zakresie nie mogły zostać przez bank zaakceptowane".

Monnari Trade poinformowało w dzisiejszym porannym komunikacie, że spółka zakończyła negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi z uwagi na brak porozumienia z bankiem PKO BP (kredytodawca Simple).

Na początku października Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi. Jednocześnie została parafowana przez Monnari umowa sprzedaży akcji (umowa SPA) z ceną 12 mln zł.

20 września Gino Rossi podało, że podpisało list intencyjny ze spółką OTCF - właścicielem marki 4F - dotyczący sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products. W listopadzie OTCF odstąpił od negocjacji.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)