MCI Capital miało 1,36 mln zł straty netto, 3,57 mln zł zysku EBIT w III kw.Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 1,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 42,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,57 mln zł wobec 45,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 30,07 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 46,03 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 70,02 mln zł jednostkowej zysku netto porównaniu z 90,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 110,12 mln zł w porównaniu z 102,06 mln zł rok wcześniej.

"Nasze wyniki są stabilne w relacji do poprzedniego okresu. Odnotowaliśmy nieznaczny wzrost zysku z inwestycji. NAV na akcję na koniec września osiągnął poziom 21,94, czyli o 6,4% więcej niż na koniec zeszłego roku" - powiedział prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

"Staramy się sukcesywnie dodawać do naszego portfela nowe inwestycje, które powinny budować wyniki w przyszłości. Przykładem takiej transakcji jest nabycie pakietu akcji w spółce IAI. Również fuzja między Morele i Pigu, jest dla nas wydarzeniem, którego efekt będzie widoczny w przyszłych wynikach MCI" - dodał prezes.

Pierwsze trzy kwartały tego roku były dla MCI rekordowe pod względem skali wyjść z inwestycji, podkreślono w komunikacie. Fundusze ogłosiły exity na poziomie 592,5 mln zł. Największy z nich dotyczył sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Dotpay/eCard za 255 mln zł. Transakcja ta jest jak na razie największym exitem fintechowym w Polsce. Istotne jest również transakcja wyjścia z iZettle, która była pierwszym exitem z unicorna dokonanym przez polski fundusz. Więcej niż 10% pozyskanych z dezinwestycji środków pochodziło z dywidend wypłaconych przez spółki portfelowe (76,8 mln zł). Omawiany okres to także dalsze, pozytywne wyniki inwestycyjne funduszy z Grupy MCI. Średnie stopy zwrotu MCI.TechVentures, MCI.EuroVentures i MCI.CreditVentures wyniosły odpowiednio: 8%, 11,2% i 6,2%, podano także.

"Fundusze MCI były w tym roku bardzo aktywne w obszarze exitów – do dnia publikacji wyników za 3 kwartał ogłosiliśmy exity o wartości blisko 600 mln zł. W połączeniu z otrzymanymi dywidendami pozwoliło nam zbudować stabilną sytuację płynnościową na koniec tego kwartału" - wskazała wiceprezes Ewa Ogryczak.

NAV MCI na 30.09.2018 r. wynosił prawie 1,2 mld zł, co oznacza 21,94 zł na akcję.

Na koniec września 2018 r. wartość aktywów brutto Funduszy MCI wynosiła 2,3 mld zł.

Średnie zadłużenie MCI w 3 kwartałach 2018 r. było niższe w relacji do porównywalnego okresu roku ubiegłego (średnio 247 mln zł vs 278 mln zł), w związku z czym koszty finansowe były o 1 mln zł niższe niż w roku ubiegłym.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

(ISBnews)