Bowim miał 2,88 mln zł zysku netto, 8,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Bowim odnotował 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,46 mln zł wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 328,3 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 296,98 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 10,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 008,82 mln zł w porównaniu z 831,42 mln zł rok wcześniej.

"Wysokie tempo wzrostu naszych przychodów, które utrzymujemy od kilku lat, wskazuje, że efektywnie odpowiadamy na rosnący popyt na wyroby stalowe. Przekroczenie 1 mld zł przychodów już po trzech kwartałach to efekt ciężkiej pracy całego zespołu. Nasza grupa stale się rozwija i wierzymy, że trwające inwestycje pozwolą nam na dalszy wzrost obsługiwanych wolumenów" – powiedział wiceprezes Jacek Rożek, cytowany w komunikacie.

Bowim podał w sprawozdaniu, że po trzech kwartałach br. zysk operacyjny Grupy wyniósł 27 846 tys. zł, co oznacza spadek o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (29 533 tys. zł). Z kolei skonsolidowany zysk netto wypracowany W okresie I-III kw. 2018 r. wyniósł 10 366 tys. zł i był o 23,1% niższy w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu w 2017 roku (13 486 tys. zł).

Grupa Bowim kontynuuje realizację strategii na lata 2017-2020, która zakłada inwestycje o łącznej wartości ponad 50 mln zł. Obecnie spółka certyfikuje i uruchamia magazyn wysokiego składowania w centrum logistyczno-magazynowym w Sosnowcu, który pozwoli na zmagazynowanie ok. 4 tys. ton wyrobów stalowych. W kolejnych latach planowany jest zakup nowej maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu, doprowadzenie bocznicy kolejowej do centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu oraz dalsze inwestycje w rozwiązania informatyczne, które poprawią efektywność grupy. Bowim stawia także na rozwój segmentu detalicznego - zarząd spółki aktywnie analizuje rynek w celu dokonania potencjalnych akwizycji spółek wpisujących się w strategię Grupy, poddano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 9,2 mln zł wobec 11,45 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęła przede wszystkim mniejsza dynamika wzrostu cen stali w trzech kwartałach 2018 roku, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodatkowym czynnikiem mającym istotny wpływ na różnicę pomiędzy wynikami omawianego okresu, wynikami okresu bazowego byłą kolejna zmiana stosowanej przez klientów emitenta polityki zakupowej którzy przewidując mniejsze wzrosty cen wyrobów stalowych przy utrzymywanych niskich stanach magazynowych uzupełniali je kładąc nacisk zarówno na cenę jak i skrócenie terminów dostarczenia zamawianych towarów. Realizowanie niższych marż (na co emitent nie miał wpływu) zostało zrekompensowane istotnym wzrostem sprzedaży zarówno liczonej w PLN, jak i tonach (uśrednione wartości skonsolidowane wyniosły odpowiednio ok.21,4% i 11,1%)" - czytamy w sprawozdaniu.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)