Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate odnotował 11,73 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 16,35 mln euro wobec 8,52 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,37 mln euro w III kw. 2018 r. wobec 11,25 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 34,82 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,57 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,41 mln euro w porównaniu z 24,37 mln euro rok wcześniej.
Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)