STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-11-30
IRDN /IRDN Index 219,91
sIRDN /sIRDN Index 245,99
offIRDN / offIRDN Index 182,41
IRDN24 /Base 221,38
IRDN8.22 /Peak 245,91
IRDN23.7 / Offpeak 180,49
TGe24 221,80
TGeBase 221,61
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 103 068,50
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 536 013,70

Źródło: Giełda Energii SA