"Będziemy dbać o to, by zewnętrzna ochrona granicy była wysoce efektywna. Chcemy, by umowy o readmisji oraz polityka zawracania były realizowane w stu procentach. Uzgodniliśmy również to, że przyczynom migracji trzeba zawsze przeciwdziałać w krajach pochodzenia, ewentualnie w krajach tranzytowych, a nie tylko w krajach, gdzie migranci występują o azyl" - powiedziała na konferencji prasowej gospodyni spotkania, słowacka minister spraw wewnętrznych Denisa Sakova.

W Bratysławie obradowało tak zwane Forum Salzburskie, które jest utworzoną w 2001 roku platformą współpracy szefów MSW Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Słowenii. W spotkaniu uczestniczyli również ministrowie spraw wewnętrznych państw Bałkanów Zachodnich i Mołdawii oraz przedstawiciele Frontexu, Europolu i Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD).

Według Sakovej, wszystkie delegacje zgodziły się, że Frontex ma pełnić jedynie funkcję uzupełniającą, a priorytetowa rola w ochronie granic przypada konkretnemu państwu. Nie ma także różnic poglądów co do kwestii rozszerzenia kompetencji Frontexu w dziedzinie readmisji.

Sakova zaznaczyła, że partnerzy Forum Salzburskiego mają różne zdania na temat liczebności personelu Frontexu i dlatego strona austriacka zaproponowała, że wypracuje wersję kompromisową.

W kwestii readmisji uczestnicy spotkania zadeklarowali potrzebę zmian ustawodawczych nie tylko na szczeblu UE, ale przede wszystkim pełnego wykorzystania istniejących narzędzi prawnych.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o technicznym wsparciu działań państw Bałkanów Zachodnich na rzecz rozwiązywania problemów migracyjnych. Jak zaznaczyła Sakova, kraje te "w latach 2015-2016 wykonały wielką pracę, jeśli chodzi o zmniejszenie nacisku migracyjnego na zewnętrzną granicę UE".

Z Bratysławy Piotr Górecki (PAP)