W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 0,2 proc.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna spadła o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym, zaś w ujęciu rocznym wzrosła o 2,1 proc. r/r. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 7,8 proc. r/r w październiku, zaś w cenach bieżących - o 9,7 proc. r/r.