Stanisław Pikul zrezygnował z funkcji członka zarządu OncoArendi Therapeutics


Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Stanisław Pikul złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu OncoArendi Therapeutics, podała spółka. OncoArendi kontynuuje zmiany organizacyjne prowadzące do przemodelowania głównych funkcji w obszarze prac badawczych.
"W imieniu całego zespołu OncoArendi Therapeutics oraz zarządu dziękuję za wkład Staszka Pikula w rozwój OncoArendi i zaangażowanie w budowę jednej z najbardziej innowacyjnych firm biotechnologicznych w Polsce. [...] Liczę na to, że będzie mógł nas wspierać dalej. Wspólnie z zespołem osiągnęliśmy historyczny w skali polskiej biotechnologii sukces, mianowicie wprowadziliśmy innowacyjną cząsteczkę w terapiach astmy OATD-01 do fazy rozwoju klinicznego. Kolejna cząsteczka OATD-02 w obszarze immunoonkologii może trafić do kliniki pod koniec 2019 r. Jesteśmy także blisko wyłonienia kolejnego kandydata klinicznego - OATD-03 w obszarze chorób układu oddechowego i włóknienia. Skutecznie budujemy rozpoznawalność spółki wśród największych podmiotów farmaceutycznych na świecie. Jestem dumny, że razem mieliśmy możliwość współtworzenia tak znakomitej firmy i mocno wierzę w dalszy wzrost jej wartości. Jestem przekonany, że OncoArendi zapisze się również w historii światowej biotechnologii" - powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.
Spółka kontynuuje zmiany organizacyjne w obszarze B+R, w procesie odkrywania nowych leków. OncoArendi wkracza w kolejne fazy badań z poszczególnymi cząsteczkami, w związku z tym modyfikuje sposób zarządzania badaniami od walidacji celu molekularnego do wstępnego potwierdzenia efektu terapeutycznego w drugiej fazie badań klinicznych. Wymaga to tworzenia nowych kluczowych funkcji takich jak szef całego działu R&D (ang. Chief Scientific Officer – CSO). Firma jest w końcowych fazach międzynarodowej rekrutacji kandydatów na to stanowisko, podano również.
"OncoArendi rośnie zgodnie z założeniami - prace nad projektami postępują, struktury spółki ewoluują w miarę osiągania kolejnych kroków milowych i wprowadzamy do naszej struktury kolejnych menadżerów z bogatym międzynarodowym doświadczeniem. Staramy się usprawnić decyzyjność na poziomie strategicznym. Chcemy wzmacniać i usprawniać wewnętrzną współpracę pomiędzy coraz większymi działami chemii medycznej, biologii i rozwoju przedklinicznego leków (development). W ciągu najbliższych kilku miesięcy planujemy zatrudnić doświadczonego szefa całego R&D" - dodał Szumowski.
OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.
(ISBnews)