To oficjalne potwierdzenie, że w stosunku do małych banków spółdzielczych mogą być zastosowane przepisy wprowadzone niedawnymi poprawkami w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dają one KNF możliwość zdecydowania o przymusowym przejęciu przez inny bank w odniesieniu do instytucji, które nie spełniają np. wymogów kapitałowych. W przypadku banków spółdzielczych minimum to 5 mln euro, ale możliwe jest również funkcjonowanie banków o kapitałach o równowartości miliona euro. Wtedy jednak warunkiem jest przynależność do zrzeszenia lub tzw. systemu ochrony instytucjonalnej.

Nowe przepisy budzą kontrowersje. Nie tylko dlatego, że wprowadzono je niemal dzień po dniu w dwóch różnych ustawach. Również dlatego, że przedstawiano je jako element „planu Zdzisława” (od imienia szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisława Sokala), który miałby doprowadzić do przejęcia „za złotówkę” Getin Noble Banku należącego do Leszka Czarneckiego.

>>> Czytaj też: Bank jest zbyt słaby? Zagraj w plan Zdzisława [SCHEMAT]

„ Z końcem bieżącego roku następuje wygaśnięcie ostatniej umowy w formule dotychczasowych zrzeszeń. Wygaśnięcie to następuje z mocy prawa, bez żadnych innych dodatkowych warunków. Konsekwencją powyższego jest stan, zgodnie z którym dany bank nie będzie już bankiem zrzeszonym. Nie ma jednak przeszkód prawnych do ponownego zawarcia umowy z bankiem zrzeszającym, jeśli taka będzie wola banku spółdzielczego i banku zrzeszającego” – informuje KNF.

Na początku tygodnia pisaliśmy o tym, że ryzyko połączenia dotyczy ok. 30 banków spółdzielczych, które chcą utworzyć nowe zrzeszenie przy Polskim Banku Apeksowym. Problem w tym, że w listopadzie KNF nie dała zgody na rozpoczęcie działalności przez PBA. BS-y, które chcą uruchomić nowe zrzeszenie, należały dotąd do zrzeszenia Banku BPS. Od początku grudnia system ochrony instytucjonalnej zrzeszenia BPS poinformował o tym, że chce do niego przystąpić 17 banków.

CO MÓWI PRZEPIS?

Art. 146b.

1. W razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej poziomu określonego w art. 128 ust. 1 albo powstania niebezpieczeństwa obniżenia tej sumy poniżej poziomu określonego w art. 128 ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego, jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym, obniżeniem funduszy własnych banku przejmującego poniżej poziomu określonego zgodnie z art. 128 ust. 1, ani nie stworzy takiego niebezpieczeństwa, oraz nie zagrozi to spełnianiu wymogu, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, przez bank przejmujący. Decyzja może zawierać warunki i terminy przejęcia banku przez inny bank.

2. W przypadku gdy jest to konieczne ze względu na sytuację banku przejmowanego, Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zezwolenia na przejęcie mimo czasowego niespełniania przez bank przejmujący wymogu, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

3. Wobec banku spółdzielczego Komisja Nadzoru Finansowego może także wydać decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli bank spółdzielczy nie spełnia obowiązku zrzeszania się, zgodnie z art. 16 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

>>> Czytaj też: Polski Blik szykuje się na podbój zagranicy. Wyruszy na niego z Mastercardem