Podczas konferencji zaprezentowano także dane najnowszego Monitora Bankowego, z którego wynika, że w środowisku bankowym obniżają się prognozy, dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju.

Z raportu NetBank wynika, że generalna liczba rachunków klientów indywidualnych, mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, wyniosła w III kwartale br. 37,26 mln. Spośród nich 46 proc. (17,31 mln) co najmniej raz w miesiącu loguje się do swojego konta przez internet.

W stosunku do poprzedniego kwartału zaobserwowano wzrost w obu kategoriach o 2,16 proc. i 3,06 proc. - wynika z raportu, natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmiana wyniosła odpowiednio 6,37 proc. oraz 10,16 proc.

Również blisko połowa (46 proc.) aktywnych klientów bankowości internetowej - wynika z raportu - to także użytkownicy aplikacji mobilnych - na koniec III kwartału 2018 było ich niespełna 7,9 mln, od poprzedniego kwartału więcej o 9 proc., a od początku roku więcej o 25 proc.

"Rozwój bankowości elektronicznej jest ważny, zmierza do uproszczenia obrotu gospodarczego i przyspieszenia go, a także obniża koszty społeczne funkcjonowania systemów płatniczych" - komentował wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński.

Podczas konferencji przedstawiono także grudniowe wyniki Monitora Bankowego, z którego wynika, że indeks aktywności bankowej Pengab obniżył się o 2,4 punkta procentowego, do 26,5 pkt. Na grudniowy wynik miało wpływ przede wszystkim obniżenie się wskaźnika prognoz.

Marcin Idzik z Kantar TNS podkreślał, że obecnie prognozy sytuacji ekonomicznej kraju są niższe, niż przed rokiem. "Obecna sytuacja jest oceniana jako bardzo korzystna, natomiast perspektyw na poprawę obecnego poziomu trudno szukać" - zaznaczył.

Co do ocen formułowanych przez środowisko bankowe całego 2018 roku, uznało ono, że "był on bardzo dobry lub dobry", choć można było zaobserwować większy rozdźwięk ocen pozytywnych i negatywnych. Jedną z cech ocen mijającego roku jest, jak mówił Idzik, "istotny spadek znaczenia kredytów walutowych".

"To co nasz cieszy, to dobre wyniki sektora, choć niezadowalające, bo o wiele niższy zwrot z kapitału niż na innych rynkach" - zaznaczył prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewcz.

Wyraził nadzieję, że w 2019 roku nie będą wzrastać obciążenia administracyjne dla sektora bankowego. "W roku 2019 na pewno będziemy pracować nad nową wersją split paymentu i wdrożeniem Polish API" - powiedział Pietraszkiewicz, nawiązując do planów Związku. (PAP)