Pieniądze pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa w ramach działań dotyczących rozwoju aktywnej integracji. Zarząd województwa zdecydował w czwartek o przyznaniu w sumie 7,9 mln zł dofinansowania na dziewięć takich projektów.

"Ich celem jest aktywizacja – podwyższenie kompetencji i znalezienie pracy przez osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, czyli chore, bezrobotne, nieaktywne czy ubogie" – poinformowała rzecznik marszałka województwa podlaskiego Urszula Arter. Wartość projektów wynosi 8,4 mln zł, a działania w ramach tych dziewięciu projektów mają objąć w sumie pół tysiąca osób z całego regionu.

N przykład Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzyma 972 tys. zł (wartość projektu 1 mln zł). Dzięki temu 50 osób niepełnosprawnych, ubogich lub w inny sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie mogło wziąć udział w kursach i stażach zawodowych oraz skorzystać z pomocy pośrednictwa pracy. Nabór uczestników będzie prowadzony m.in. w powiatach południowej części regionu.

Podobną wartość ma projekt "Aktywnie w lepszą przyszłość" stowarzyszenia "Nasza Suwalszczyzna". Ma on objąć 60 osób, przede wszystkim z północnej części województwa. Wezmą one udział w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej, pośrednictwa pracy oraz w szkoleniach i kursach zawodowych.

Jeden z zatwierdzonych projektów zrealizuje samorząd. Powiat sejneński otrzymał 665 tys. zł dofinansowania działań na rzecz 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach. "Będą dla nich prowadzone indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem i warsztaty rozwoju osobistego, spotkania z doradcą zawodowym, trening pracy. Projekt zakończą szkolenia i staże zawodowe" – poinformowała Urszula Arter.(PAP)

Autor: Robert Fiłończuk