"Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 223,4 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 228,9 mld zł. O wzroście eksportu towarów o 13,1 mld zł, tj. o 6,2% zadecydował głównie wzrost sprzedaży za granicę komputerów, produktów rafinacji ropy naftowej, tworzyw sztucznych oraz odzieży. Przyrost importu o 20,8 mld zł, tj. o 10% w dużej części wynikał ze zwiększonej wartości zakupionej ropy naftowej i jej produktów oraz węgla. Znaczy wzrost importu towarów odnotowano także w grupie obejmującej żeliwa i stale, odzież i odbiorniki telewizyjne" - napisał bank centralny w komentarzu.

Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 5,5 mld zł. W analogicznym kwartale 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,2 mld PLN, podano także.

>>> Polecamy: Miliardy z budżetu na utrzymanie cen prądu. Obniżenie akcyzy nie wystarczyło