Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 4-6 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 20-30 mld zł, podał resort. Możliwe są także maksymalnie 2 przetargi zamiany obligacji, podano także.
"W styczniu przetarg [zamiany] nie jest planowany, możliwe do dwóch przetargów w lutym lub w marcu (przeprowadzenie uzależnione od sytuacji budżetowej i rynkowej) - do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Szczegółowe informacje związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych, podano także.
W zakresie finansowania zagranicznego możliwe są emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych, wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości 0,2 mld euro, możliwe są także emisje obligacji w formule private placement, poinformował również resort.
"Wstępnie szacujemy, że ponad jedna czwarta przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych została prefinansowana w roku bieżącym. Stan środków na koniec roku będzie wyraźnie przekraczał 20 mld zł. Ostateczne wartości będą znane po zamknięciu roku budżetowego" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do planów podaży papierów skarbowych.
"Szacujemy, że w 2018 r. osiągnęliśmy zakładany w strategii zarządzania długiem cel obniżenia udziału długu w walutach obcych poniżej 30%" - poinformował także Nowak.
Wiceminister wskazał też, że w listopadzie banki krajowe zwiększyły swoje zaangażowanie w krajowe obligacje skarbowe o 0,7 mld zł, przy niemal niezmienionym zaangażowaniu inwestorów zagranicznych i krajowych inwestorów pozabankowych.
(ISBnews)