Raport tego resortu podkreśla, że choć kryzys demograficzny utrzymuje się w Bułgarii od lat, to w roku 2018 nastąpiło jego dramatyczne pogłębienie.

Jako podstawowe przyczyny tej sytuacji podaje się ciężką sytuację ekonomiczną, tendencję do odkładania przez kobiety urodzenia pierwszego i zarazem najczęściej ostatniego dziecka oraz wysoka emigracja ludzi młodych. Ministerstwo nie podało, ile dzieci urodziło się w bułgarskich rodzinach na emigracji. Wiadomo jednak, że w ciągu ostatnich 20 latach dziesiątki tysięcy Bułgarów urodziło się i żyje za granicą, nie posługując się rodzimym językiem i nie zamierzając powrócić do kraju rodziców.

Najwięcej dzieci w 2018 r. urodziło się jak zwykle w Sofii, lecz i tu było ich o 4500 mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost liczby urodzonych dzieci odnotowano jedynie w Warnie. W miastach na zachodzie jak Pernik i Widin spadek jest wręcz drastyczny, wynosząc ponad połowę liczby urodzeń z 2017 r. Są to regiony o najwyższej emigracji.

Liczbę osób, które przez ostatnie 30 lat wyemigrowały z Bułgarii, szacuje się na blisko 2 mln. W ubiegłym roku ONZ podała, że ludność Bułgarii spadła do mniej niż 7 mln osób, choć według spisów ludności tak nie jest. Krajowa statystyka nie jest w stanie podać rzeczywistych rozmiarów emigracji.

Na początku lat 70. ubiegłego wieku, gdy w Bułgarii oczekiwano - jak się okazało daremnie - narodzin dziewięciomilionowego obywatela, na świat przychodziło tam corocznie od 120 do 140 tys. dzieci.

Według danych resortu zdrowia, wynoszący 6,4 promili wskaźnik śmiertelności niemowląt w Bułgarii, choć najniższy w jej historii, jest dwukrotnie wyższy od średniej dla całej Unii Europejskiej. Oczekiwana długość życia mieszkańców Bułgarii jest o 6 lat krótsza od wynoszącej 80 lat unijnej średniej.

Z Sofii Ewgenia Manołowa

>>> Polecamy: Nowy Jork nie był tak bezpieczny od 70 lat