Zgodnie z treścią ogłoszonego przetargu przez szczeciński oddział GDDKiA zainteresowani wykonaniem aktualizacji dokumentacji technicznej oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300” na zgłaszanie ofert mają czas do 8 lutego 2019 r.

Jak poinformowała GDDKiA dokumentacja posłuży do ogłoszenia przetargu w formule „buduj”. Obejmująca projekt budowlany, projekty wykonawcze z projektami umocnienia podłoża ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Posiadanie dokumentacji ma pozwolić GDDKiA „na znacznie bardziej precyzyjne określenie szacunkowego kosztu robót”.

Nowy projekt dotyczyć będzie odcinka obwodnicy o długości 7,9 km, na którym wystąpiły problemy z podłożem, uniemożliwiając realizację robót zgodnie z pierwotnym projektem. Termin zakończenia budowy między ul. Władysława IV w Koszalinie a Sianowem będzie zależeć od rozwiązań projektowych przyjętych w zaktualizowanej dokumentacji.

Przetarg na wykonanie nowego projektu szczeciński oddział GDDKiA ogłosił 31 grudnia 2018 r. W tym samym dniu unieważnił ogłoszone w październiku 2018 r. postępowanie na dokończenie problematycznego fragmentu obwodnicy w formule „projektuj i buduj”. Otwarcie ofert nastąpiło 30 listopada.

GDDKiA zamierzała na realizację zadania, które miało być wykonane w ciągu 25 miesięcy, przeznaczyć 221 mln zł. Każda z czterech ofert, w tym dwie złożone przez konsorcja polsko-chińskie i polsko-litewskie, przekraczała tę kwotę. Najtaniej, bo za prawie 330 mln zł chciało budować konsorcjum z chińskim partnerem. Pozostałe oferty wahały się między 454 mln zł a 469 mln zł.

W grudniu przedstawiciel szczecińskiego oddziału GDDKiA Bogusław Gościniak, uczestnicząc w posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 w Koszalinie, powiedział, że przetarg ze względu na wartość ofert może zostać unieważniony.

Pozostałe fragmenty obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości ok. 12 km mają być gotowe w 2019 r. Ukończenie blisko 20-kilometrowego odcinka Goleniów – Nowogard oraz ponad 14-kilometrowego odcinka Płoty – Kiełpino drogi S6 jest planowane wiosną. Latem gotowe mają być odcinki Nowogard – Płoty i Ustronie Morskie – Koszalin. Jesienią mają zakończyć się prace na trasie Kiełpino – Kołobrzeg Zachód. Te do Ustronia Morskiego mają potrwać do końca roku.

Natomiast zgodnie z założeniami S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie ma być wykonany w formule PPP. Według informacji przekazanych przez gdański oddział GDDKiA są prowadzone prace analityczne na szczeblu ministerstwa infrastruktury i centrali GDDKiA.

Na odcinku Bożepole Wielkie – Obwodnica Trójmiasta, który został podzielony na trzy zadania, zostały podpisane umowy z wykonawcami. Trwają prace projektowe. Wejście wykonawców jest planowane na drugą połowę 2019 r. Terminy realizacji wynoszą 31 miesięcy dla pierwszego zadania oraz po 34 miesiące dla kolejnych.

Podzielona na dwa odcinki realizacyjne Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej została włączona do formuły PPP.