Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,7 USD: b w grudniuWarszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,7 USD/b w grudniu 2018 r. wobec 14 USD/b miesiąc wcześniej i 10 USD/b w grudniu 2017 r., podała spółka.

Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% etylen + 2,1% propylen + 1,2% benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% ropa Brent + 91,1% ropa URAL + 2,4% gaz ziemny).

Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem grupy PKN Orlen wyniosła 4,8 USD/b w grudniu ub.r. w porównaniu do 7,1 USD/b miesiąc wcześniej. W grudniu 2017 r. marża wynosiła 4,3 USD/b, podał także koncern.

Dyferencjał ropy Ural/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 0,1 USD/b, 0,2 USD/b i 0,4 USD/b.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 937 euro/ t, 970 euro/ t i 870 euro/ t, poinformował również koncern.

Modelowa marża petrochemiczna wyliczana jest następująco: przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)