Elemental Holding złożył ofertę pośredniego nabycia 60,55% akcji Orła Białego


Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Elemental Holding złożył ofertę nabycia 100% udziałów NEF Battery Holding, który posiada 60,55% akcji spółki Orzeł Biały, podała firma.
"Spółka działając w imieniu i na rzecz swojego podmiotu zależnego, tj. Elemental Capital SARL z siedzibą w Luksemburgu, złożyła ofertę na zakup do 100% udziałów NEF Battery Holding SARL obecnemu udziałowcowi tej spółki" - czytamy w komunikacie.
Złożenie oferty stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji, zaznaczono.
Dojście transakcji do skutku zostało uzależnione od przebiegu i wyniku negocjacji oraz spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
NEF Battery Holding SARL jest akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały (OBL), posiadającym 10 082 388 akcji spółki, stanowiących 60,55% jej kapitału zakładowego.
"Uchwała rady nadzorczej emitenta podjęta w dniu dzisiejszym, obejmuje zgodę na pośrednie lub bezpośrednie nabycie akcji OBL na najkorzystniejszych możliwych warunkach, których wynegocjowanie rada nadzorcza powierzyła zarządowi spółki, oraz umożliwia zapłatę części ceny zakupu poprzez zamianę lub sprzedaż akcji emitenta nabytych przez jego spółkę zależną w ramach planowanego nabycia akcji własnych (buy-back), pod warunkiem jego skutecznego przeprowadzenia" - czytamy dalej.
W marcu 2018 r. Elemental Holding zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Spółka rozważała wówczas rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i dalsza ekspansja zagraniczna.
Orzeł Biały podaje na swojej stronie internetowej, że jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce oraz największą spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.
(ISBnews)