"Za 11 miesięcy 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 230 025 mln zł (tj. 89,2% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 9,2%. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 111 626 mln zł, tj. na poziomie 91,8% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 9,6%" - czytamy w komunikacie.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 223 617 mln zł, co stanowiło 79,1% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 13,4%, podano także.

Według danych za 11 miesięcy 2018 r., wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 28 672 mln zł.

>>> Czytaj też: Gospodarczy optymizm ma się ku końcowi. Czy gorsze nastroje przełożą się na konsumpcję?