Synektik osiągnął wstępnie 65,5 mln zł przychodów w IV kw. 2018 r.Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik w I kw. roku finansowego 2018/2019 (a IV kw. roku kalendarzowego 2018) wyniesie według szacunków 65,5 mln zł, podała spółka. Oznacza to wzrost o 92% r/r.

"Jednocześnie wyniki sprzedaży osiągnięte w pierwszym kwartale roku finansowego 2018/2019 przekładają się na przewidywany skumulowany poziom sprzedaży za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku w wysokości 108 795 140 zł. Jest to o 41% więcej niż skumulowana sprzedaż za dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku, która pomniejszona o zdarzenia o charakterze jednorazowym wyniosła 77 326 181,62 zł" - czytamy w komunikacie.

Zakładane przez grupę wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał roku finansowego 2018/2019 są na rekordowym poziomie i zgodne z oczekiwaniami zarządu spółki. Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Synektik jest w trakcie przygotowywania i zostanie opublikowany 26 lutego 2019 roku, podsumowano.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)