STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-01-25
IRDN /IRDN Index 306,69
sIRDN /sIRDN Index 336,10
offIRDN / offIRDN Index 250,33
IRDN24 /Base 304,43
IRDN8.22 /Peak 337,26
IRDN23.7 / Offpeak 249,71
TGe24 309,72
TGeBase 311,70
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 114 962,50
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 443 796,60

Źródło: Giełda Energii SA