Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Libet zawarł umowę sprzedaży aktywów za 20,25 mln zł i spłacił zadłużenie bankowe na kwotę 11,88 mln zł, podała spółka.
"W związku z przedmiotową umowy sprzedaży na rachunek bankowy spółki wpłynęła kwota 20 258 100 zł, której część pomniejszyła zadłużenie bankowe o kwotę 11 889 000 zł" - czytamy w komunikacie.
Cena sprzedaży aktywów, nie odbiega w znacznym stopniu od wyceny tych aktywów przeprowadzonej na zlecenie spółki, podano także.
"Zawarcie umowy jest jednym z działań podjętych przez spółkę w ramach przeglądu opcji strategicznych" - dodano także.
"Zarząd spółki wskazuje jednocześnie, że zawarcie przedmiotowej umowy nie zamyka prowadzonego przez zarząd spółki programu przeglądu opcji strategicznych spółki ani zakresu opcji rozważanych obecnie bądź możliwych do przeprowadzenia; proces ten przebiega i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie" - dodano w informacji.
30 listopada 2018 r. Libet informował, że powziął decyzję o szczegółowym zbadaniu możliwości, warunków i gospodarczej celowości ewentualnego zbycia aktywów znacznej wartości, tj. praw użytkowania wieczystego / praw własności nieruchomości, na których zlokalizowane są niektóre zakłady produkcyjne spółki oraz trwale związanych z tymi gruntami urządzeń infrastruktury budowlanej i technicznej. 27 lipca zarząd spółki zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.
Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
(ISBnews)