PE uchwala prawo europejskie

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE. Udział w głosowaniu na europosłów stanowi więc jedną z nielicznych opcji wywierania wpływu na decyzje dotyczące całej Wspólnoty. Warto pamiętać, że posłowie PE uchwalają prawo europejskie w imieniu obywateli.

Reklama

>>> Czytaj też: Wybory do Parlamentu Europejskiego - zasady głosowania. Co trzeba wiedzieć?

Decyzje europosłów wpływają na codzienne życie obywateli

Decyzje podejmowane w Parlamencie Europejskim mają istotny wpływ na życie wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Od tego, kto otrzyma mandat europosła zależy, jak rozwiązane zostaną niezwykle istotne obecnie kwestie związane m.in. z polityką migracyjną, rynkiem pracy czy zmianami klimatu.

W ciągu ostatnich 5 lat eurodeputowani głosowali m.in. nad kwestią wprowadzenia wspólnych przepisów dotyczących dochodu minimalnego we wszystkich krajach członkowskich, wprowadzenia podatku od operacji finansowych, zaostrzenia przepisów dotyczących prywatności w komunikacji online czy wspierania finansowo drobnych rolników w celu ochrony ich przed niestabilnością cen produktów rolnych. To tylko kilka z długiej listy spraw, w których Parlament Europejski zajął stanowisko od ostatnich wyborów. Obywatele, którzy świadomie wybierają kandydatów, dają sobie szansę wpływania na tak kluczowe kwestie za pośrednictwem swoich reprezentantów.

Najbardziej otwarta z europejskich instytucji

W sesjach plenarnych czy posiedzeniach komisji parlamentarnych mogą uczestniczyć europejskie media oraz publiczność. Decyzje Parlamentu Europejskiego czy przyjmowane przez niego dokumenty nie stanowią żadnej tajemnicy dla obywateli. Co więcej członkowie PE mają obowiązek zadeklarowania wszelakiej innej działalności publicznej, źródeł dochodów oraz stanu majątkowego .

PE strzeże demokracji

Parlament Europejski dba o to, by na całym świecie przestrzegane były prawa człowieka i obywatela. Jego posłowie regularnie zajmują głos w kwestiach mających związek z naruszaniem wolności mieszkańców państw także spoza UE. Instytucja zabiega o rozwój demokracji – czynne wspieranie międzynarodowych działań Unii Europejskiej służących promowaniu demokracji oraz praw człowieka to jeden z głównych obowiązków Parlamentu Europejskiego, zapisany w traktatach założycielskich UE. Ponadto eurodeputowani uczestniczą w misjach obserwacji – oraz nadzorowania wiarygodności – wyborów, podróżując do odległych miejsc. Podejmują także działania mające na celu zapobieganie konfliktom – m.in. prowadzą mediacje i popularyzują ideę dialogu międzypartyjnego.

>>> Czytaj też: Termin wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019