Komisja orzekła, iż decyzja prezydenta Warszawy z 4 stycznia 2007 r. w sprawie Koszykowej 49a wydana została z naruszeniem prawa. Przewodniczący komisji Patryk Jaki podkreślił, że "decyzja ta zasługuje na uchylenie, jednak z uwagi na wystąpienie w sprawie nieodwracalnych skutków prawnych w postaci przeniesienia własności nieruchomości na osobę trzecią, nie było to możliwe".

"Prezydent Warszawy wydając decyzję 4 stycznia 2007 r. nie ustalił, czy pierwotne właścicielki nieruchomości były w posiadaniu wskazanego gruntu, czym naruszył przepisy postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy" - powiedział Jaki. Dodał, że prezydent Warszawy "nie podjął wszelkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego".

Przewodniczący komisji zaznaczył, że wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło "do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym". "Wydanie decyzji przyczyniło się do zastosowania wobec osób będącymi lokatorami przemocy innego rodzaju" - powiedział Jaki. Wyjaśnił, że chodziło m.in. o "stosowanie presji finansowej wobec lokatorów" oraz "utrudnianie lokatorom spokojnego korzystania z lokali mieszkalnych". (PAP)

autor: Marcin Jabłoński, Grzegorz Bruszewski