Biomed-Lublin rozłożył na raty niespłaconą część wierzytelności wobec PARP


Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) aneks nr 2 do porozumienia, dotyczącego odroczenia i rozłożenia na raty płatności wynikającej z układu, na mocy którego spłata niespłaconej części wierzytelności układowej wynosząca łącznie 16,5 mln zł została rozłożona na raty, podała spółka.
"Harmonogram rat jest następujący:
a) 12 równych rat w kwocie po 688 tys. zł każda, płatne co miesiąc, począwszy od stycznia 2020 r., na koniec danego miesiąca kalendarzowego;
b) ostatnia rata w kwocie 8 248 468,03 zł, płatna na koniec stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie.
Należy zaznaczyć, iż w aneksie zawarto zapis, zgodnie z którym PARP zobowiązała się rozłożyć płatność kwoty ostatniej raty na 12 równych rat, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego roku 2021, pod warunkiem, że wszystkie należności wymagalne do dnia 30 listopada 2020 roku (w tym raty niespłaconej części wierzytelności układowej oraz świadczenia uboczne opisane w porozumieniu i aneksach) zostaną zapłacone przez Biomed bez żadnego opóźnienia, podano także.
"Emitent spłacił na rzecz PARP I ratę układową oraz część II raty układowej zgodnie z terminami ustalonymi porozumieniem i aneksem nr 1 oraz terminowo płaci odsetki kapitałowe wynikające z porozumienia i aneksu nr 1, a także znacząco poprawił wyniki operacyjne za 3 kwartały roku 2018, jednak na skutek przejściowych problemów produkcyjnych, dotyczących dwóch produktów spółki (o czym emitent informował raportem bieżącym nr 44/2018 i 1/2019) spłata zobowiązania do PARP w roku 2019 okazała się niemożliwa" - czytamy dalej.
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,4 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)