Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Prymus zawarł z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn umowę ramową na zakup teraftalanu bis, sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 25 mln zł netto, podał Prymus.

Zgodnie z zapisami kontraktu, produkt nabywany będzie do produkcji wykładzin, folii i pokryć podłogowych oraz tworzyw sztucznych.

"Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia jej zawarcia, z mocą obowiązywania od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Dostawy odbywać się będą w miesięcznych partiach, na podstawie zamówień składanych przez spółkę i potwierdzonych przez Grupę Azoty ZAK. Intencją stron jest współpraca oparta na systematycznych, równomiernych odbiorach produktu w ilościach uzgodnionych kwartalnie, odbieranych w miesięcznych partiach" - czytamy w komunikacie.

Współpraca pomiędzy firmą Prymus i Grupą Azoty ZAK trwa od 2014 roku.

Grupa Azoty ZAK jest spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty.

Prymus z siedzibą w Tychach to spółka dystrybuująca surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych (PCV, PE, PP, plastyfikatory) oraz dyspersje na bazie polioctanu winylu. Od 2012 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)