"W tym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), ma być rozbudowany o cztery nowe departamenty, dostanie 162 dodatkowe etaty oraz zatrudniony zostanie wiceprezes ds. zwalczania zatorów płatniczych" - pisze "PB".

Gazeta wyjaśnia, że chodzi o najnowsza wersję projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu zatorów płatniczych, nad którym pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

"Do projektu wprowadzono przepis zakazujący +nadmiernego opóźnienia się przez przedsiębiorców ze spełnianiem świadczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych+. W razie jego złamania do akcji wkraczałby UOKiK, z urzędu lub na wniosek tzw. sygnalisty czyli zapewne wierzyciela" - pisze "PB".

"Projekt definiuje nadmierne opóźnienia w płatnościach jako sytuacje, gdy +suma wartości opóźnionych świadczeń z tytułu transakcji handlowych w okresie kolejnych 3 miesięcy wynosi co najmniej 500 tys.+. Nadmierne opóźnienie ma być wyliczane według specjalnego wzoru" - informuje dziennik.

Według gazety, najnowsze dane BIG InfoMonitora w koniec 2018 r. wskazują, ze przeterminowane długi polskich firm sięgnęły już 30 mld zł. Cierpi głownie handel, przemysł, budownictwo, transport. Skokowo rośnie zadłużenie w dostawach prądu, gazu, wody, odprowadzania ścieków, wywozie odpadów. (PAP)