Sygnity ma umowę ze spółkami PGE na ok. 18 mln zł brutto


Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Sygnity zawarło umowę z PGE Dystrybucja i PGE Systemy na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych w zakresie billingowych systemów informatycznych okres trzech lat za ok. 18 mln zł brutto, podała spółka.
"Strony umowy ustaliły, że wynagrodzenie wykonawcy z tytułu świadczenia usług serwisowych określonych umową wyniesie ok. 15 mln zł brutto za cały okres trwania umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie płatne miesięcznie. Wynagrodzenie z tytułu usług rozwojowych będzie kalkulowane dodatkowo w przypadku wystąpienia po stronie zamawiającego zapotrzebowania na usługi rozwojowe - w oparciu o ustaloną stawkę godzinową i nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług serwisowych, czyli kwoty ok. 3 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
(ISBnews)