Kernel miał 88,51 mln USD zysku netto w II kw. r.fin. 2018: 2019


Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Kernel odnotował 88,51 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2018/2019 wobec 67 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 111,29 mln USD wobec 55,88 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 129,3 mln USD wobec 77,1 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 114,9 mln USD w II kw. r.fin. 2018/2019 wobec 536,1 mln USD rok wcześniej.

W I poł. r. fin. 2018/2019 spółka miała 164 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 88,51 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 255,2 mln USD w porównaniu z 1 072,2 mln USD rok wcześniej. EBITDA wyniosła 229,9 mln USD wobec 123,1 mln USD zysku rok wcześniej.
Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
(ISBnews)