Na odcinku Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód o długości ok. 16,4 km inwestycja obejmuje budowę węzłów drogowych w miejscowościach Mniów i Bugaj, wiaduktów drogowych (sześciu w ciągu S74 i sześciu nad drogą ekspresową) i dwóch mostów. Zaplanowano także przejścia dla zwierząt, budowę urządzeń ochrony środowiska, dróg dojazdowych oraz miejsca do obsługi podróżnych w miejscowości Przełom.

Dokumentację opracuje w ciągu 16 miesięcy wyłoniona w przetargu spółka Mosty Katowice za 4,5 mln zł. Koncepcja powinna być gotowa w 2020 roku.

Od ubiegłego roku trwają również prace nad koncepcją programową dla ponad 27-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy województwa łódzkiego ze świętokrzyskim do miejscowości Przełom i Mniów. GDDKiA rozstrzygnęła również przetargi na opracowanie dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i budowy pozostałych dwóch odcinków drogi S74 na terenie woj. świętokrzyskiego.

Na odcinku od miejscowości Cedzyna do Łagowa przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 32 km, biegnącej przeważnie po północnej stronie istniejącej drogi nr 74. Inwestycja obejmuje budowę dróg dojazdowych oraz 23 mostów i wiaduktów, w tym 13 w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną także cztery węzły drogowe: w Radlinie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 745, w Woli Jachowej na skrzyżowaniu istniejącej drogi z S74, w Makoszynie na skrzyżowaniu z droga powiatową oraz w Łagowie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 756. Wybudowany zostanie również obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej, cztery miejsca obsługi podróżnych oraz m.in. przejścia dla zwierząt.

Reklama

Na trzecim odcinku (Łagów-Jałowęsy długości 14,5 km), w Baćkowicach, na skrzyżowaniu z drogą powiatową powstanie węzeł; zaplanowano też 15 mostów i wiaduktów (w tym sześć w ciągu drogi ekspresowej S74) oraz miejsce obsługi podróżnych. Przy realizacji inwestycji uwzględniono również przejścia dla zwierząt i urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe. Odcinek drogi S74 będzie przebiegał na południe od istniejącej drogi nr 74, a w miejscowości Jałowęsy połączy się z planowaną obwodnicę Opatowa.(PAP)

autor: Piotr Grabski