"ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2018 rok w łącznej wysokości 455 350 000,00 zł, tj. w kwocie 3,50 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:

1) dzień 18 kwietnia 2019 roku ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),

2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 maja 2019 roku (termin wypłaty dywidendy)" - czytamy w projekcie uchwały.

W odrębnym projekcie uchwały przewidziano, że zysk netto w wysokości 1 525,86 mln zł zostanie przeznaczony:

- w kwocie 260,13 mln zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,

- w kwocie 455,35 na wypłatę dywidendy.

W kwietniu 2018 r. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2017 rok w łącznej wysokości 416,32 mln zł, tj. 3,2 zł brutto na jedną akcję.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)