Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, z tego samego powodu unieważniono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87.

„Dla wszystkich tych inwestycji będą ogłoszone nowe przetargi” - zaznaczyła rzeczniczka.

W postępowaniu na projekt i budowę obwodnicy Chełmca, stanowiącej łącznik pomiędzy północną i zachodnią obwodnicą Nowego Sącza, wpłynęły dwie oferty, z czego tańsza opiewała na prawie 55,2 mln zł. Obie propozycje przekraczają założony budżet zamawiającego, który wynosi 32,6 mln zł.

Obwodnica Chełmca o długości ok. 1,4 km będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Trasa powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu). Będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, za którego budowę odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest niezbędny do tego, żeby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjeżdżania do miasta.

W postępowaniu na zaprojektowanie i prace budowlane przy rozbudowie DK94 przez Olkusz wpłynęły trzy oferty w przedziale od 157 mln zł do 174,5 mln zł. Oferta z najniższą ceną o prawie 50 mln zł przewyższała kwotę, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Inwestycja obejmuje dwujezdniowy olkuski odcinek DK 94 o długości blisko 4,5 km. Rozbudowa rozpocznie się w rejonie Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław", a zakończy w rejonie skrzyżowania DK 94 z ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Pakuską. W ramach rozbudowy drogi podniesione będą jej parametry do nośności 115 kN/oś. Wybudowane zostaną też dwa podziemne przejścia dla pieszych, przebudowane skrzyżowania i drogi zbiorcze. Zaplanowano budowę sygnalizacji świetlnych, zatok autobusowych i ścieżek pieszo - rowerowych.

W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Piwnicznej w ciągu DK87 złożono cztery oferty, zawierające ceny od 2,6 mln zł do prawie 4,6 mln zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na to zadanie 1,9 mln zł.(PAP)

autor: Rafał Grzyb