W uzasadnieniu orzeczenia sędziowie Trybunału wskazali między innymi na znaczenie tradycyjnych świąt oraz prawo pracowników do obchodzenia ich w gronie rodzinnym. Święta są trwałą częścią składową czeskiej tradycji kulturalnej i duchowej - podkreślono.

Zakaz dotyczy sklepów o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych, a jego naruszenie stanowi wykroczenie administracyjne, karane przez Czeską Inspekcję Handlową grzywną w wysokości do 5 mln koron (840 tys. złotych).

W Republice Czeskiej dni z zakazem handlu jest siedem - Nowy Rok, Poniedziałek Wielkanocny, 8 maja, 28 września (dzień patrona kraju św. Wacława), 28 października (dzień ogłoszenia państwowości czechosłowackiej w 1918 roku) oraz pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ponadto w dzień wigilijny sklepy mogą być czynne tylko do południa.

Świątecznym zakazem handlu objęte są również targowiska, lombardy i punkty skupu surowców wtórnych. Poza małymi sklepami otwarte mogą być apteki, stacje benzynowe, sklepy na lotniskach i dworcach oraz placówki handlowe w szpitalach.

W opinii czeskich związkowców wprowadzony w 2016 roku zakaz świątecznego handlu sprawdził się. Według nich nie ziściły się obawy przed redukcją zatrudnienia, a handlowi dolega raczej niedobór pracowników. Utarg handlu detalicznego w kolejnych latach się nie zmniejsza.