JSW będzie rekomendować wypłatę 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018 r.


Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 rok na poziomie poniżej 30% skonsolidowanego zysku netto w wysokości 1,71 zł na akcję, podała spółka.
"Po dokonaniu obligatoryjnego pokrycia straty netto powstałej w pozycji 'Inne całkowite dochody' oraz po dokonaniu pokrycia straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 w pozycji 'Instrumenty finansowe', pozostałą część wyniku finansowego za 2018 rok zarząd JSW proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planów inwestycyjnych JSW" - czytamy w komunikacie.
Zaproponowano też, by dzień dywidendy ustanowić na 27 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 10 września 2019 r.
W czerwcu 2018 r. akcjonariusze JSW zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r.
W marcu 2018 r. JSW podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę, zarząd spółki w 2018 r. powinien był rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r.
Wyniki finansowe JSW i Grupy JSW zostaną opublikowane 14 marca br.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)