PKP Cargo rekomenduje wypłatę 67,18 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok


Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Zarząd PKP Cargo rekomenduje przeznaczenie 67 180 375,5 zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.
"Zarząd PKP Cargo S.A. [...] podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE w kwocie 253 945 476,86 zł w następujący sposób:
1) kwotę 147 979 636,62 zł [...] przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2) kwotę 38 785 464,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
3) kwotę 67 180 375,5 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie spółka informuje, iż niniejszy wniosek został skierowany do rady nadzorczej spółki, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez zarząd PKP Cargo wniosek na zwyczajne walne zgromadzenie spółki w sprawie podziału zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKP Cargo za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podsumowano.
PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.
(ISBnews)