Akcjonariusze JSW zdecydowali o przerwie w NWZ i wznowieniu obrad 3 kwietnia


Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o przerwie w dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i wznowieniu obrad 3 kwietnia, wynika z podjętych uchwał.
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW (...) uchwala, co następuje:
1. Zarządza przerwę w obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 03 kwietnia 2019 roku do godziny 11:00.
2. Wznowienie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia JSW S.A. nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II numer 4 w sali 502" - czytamy w uchwałach.
Akcjonariusze JSW - zgodnie z projektami uchwał - mieli dziś zdecydować o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) za kwotę 204 mln zł oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń w związku z toczącym się procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy kapitałowej JSW, które ma zostać udzielone przez klub instytucji finansowych składający się z Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao, PKO Banku Polskiego, ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce oraz przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Zabezpieczenia mogą objąć m.in. hipoteki na nieruchomościach oraz zastawy rejestrowe.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)