Piątek przyniósł spadki głównych indeksów GPW, również w skali całego tygodnia większość z nich zanotowała stratę. Wśród blue chipów w piątek najmocniej spadł KGHM, który podał miesięczne wyniki operacyjne. Zniżkowały także spółki energetyczne po zatwierdzeniu przez URE nowych taryf.WIG20 spadł na zamknięciu o 1,69 proc. do 2.319,10 pkt. Był to najmocniejszy spadek indeksu od 7 lutego.

mWIG40 poszedł w dół o 0,95 proc. do 4.238,99 pkt., a sWIG80 zniżkował o 0,51 proc. do 12.009,31 pkt. WIG stracił 1,44 proc. do 60.097,10 pkt.

W całym tygodniu WIG20 spadł o 1,2 proc., mWIG40 poszedł w dół o 1 proc., a WIG stracił 1 proc. Jedynie sWIG80 poszedł w górę (o 0,3 proc.), dzięki czemu przedłużył zwyżkową serię do czterech tygodni. Indeks małych spółek rósł w dwunastu z trzynastu ostatnich tygodni.

Obroty wyniosły w piątek ponad 660 mln zł, z czego niecałe 550 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej spadł KGHM (o 2,6 proc.). Spółka podała w piątek, że produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM w lutym 2019 r. wzrosła rok do roku o 19 proc., a sprzedaż miedzi w tym okresie była wyższa o 40 proc. niż przed rokiem.

W dół poszły notowania spółek energetycznych: Tauron spadł o 2,2 proc., PGE straciła 1,9 proc. Należące do mWIG40 Energa i Enea zniżkowały o odpowiednio 2,5 proc. i 3,5 proc.

Prezes URE zatwierdził w piątek taryfy dystrybucyjne pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej, spadek średniej stawki za dystrybucję dla wszystkich grup taryfowych wynosi 4 proc.

"Rynek raczej nie oczekiwał takiego spadku stawek w dystrybucji, zwłaszcza, gdy dystrybucję wyłączono z reżimu ustawy w sprawie cen energii. Myślę, że spodziewano się raczej stabilnych taryf albo spadku, ale w mniejszej skali" - powiedział PAP Biznes Robert Maj, analityk Ipopema Securities.

W WIG20 rosły dwie spółki - JSW (o 0,8 proc.) i CD Projekt (o 0,3 proc.).

Na szerokim rynku kurs Neuki spadł o 3,2 proc., po raz pierwszy od dziesięciu sesji. Dystrybutor leków podał przed sesją, że miał w IV kwartale 2018 r. 23,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 28 mln zł.

Ten Square Games poszedł w dół o 3,9 proc. W IV kwartale 2018 r. producent gier miał 13,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, a konsensus zakładał 14,5 mln zł. Akcje TSG są w tym roku na plusie o 25 proc.

Kurs Alumetalu zniżkował o 1,8 proc. po tym, jak spółka podała, że miała w IV kwartale 3,6 mln zł zysku netto j.d., o 75 proc. więcej od konsensusu, jednak na poziomie EBITDA wynik (22,4 mln zł) był o 10 proc. niższy od oczekiwań. Notowania producenta stopów aluminiowych w połowie stycznia znalazły się na kilkuletnich minimach, jednak od tego czasu poszły w górę o ponad 17 proc.

BAH zakończył zmienną sesję spadkiem o blisko 7 proc. Początkowo kurs tracił 11 proc., by odrobić straty i przejściowo wyjść na 1,5-proc. plus. Spółka podała w czwartek po sesji, że szacuje skonsolidowany zysk netto w 2018 r. na 18,4 mln zł. Rok wcześniej grupa miała 48,1 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej.

Work Service poszedł w dół o 1,9 proc. Spółka poinformowała w piątek rano o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mającego na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii grupy.

>>> Czytaj też: Rata kredytu w euro jest przeciętnie o 175 zł niższa niż przy kredycie w złotych