Simple rekomenduje wypłatę 1,9 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r.


Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Simple podjął decyzje o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za 2018 roku, podała spółka. Rekomendowana wartość dywidendy została określona na kwotę 1,9 mln zł.
"Rekomendacja zarządu spółki została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą emitenta" - czytamy w komunikacie.
Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok 2018 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. W 2017 r. miało 47 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)