STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-04-05
IRDN /IRDN Index 218,60
sIRDN /sIRDN Index 238,21
offIRDN / offIRDN Index 185,39
IRDN24 /Base 219,09
IRDN8.22 /Peak 239,75
IRDN23.7 / Offpeak 184,66
TGe24 221,09
TGeBase 219,91
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 104 507,20
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 551 213,60

Źródło: Giełda Energii SA