Na temat certyfikatów IT spotkać można różne opinie. Na pewno stanowią one potwierdzenie posiadanej wiedzy, co jest pomocne przy awansie na kolejne szczeble kariery czy przy szukaniu nowego miejsca pracy. Ale czy takie świadectwo wpłynie na wysokość naszych zarobków?
Najwyżej opłacani pracownicy IT z poszczególnymi certyfikatami / Media

Osoby z branży często wskazują, że posiadanie przysłowiowego „papierka” nie zawsze świadczy o wyższych kwalifikacjach. Wskazują one, że rosnąca popularność certyfikatów deprecjonuje ich znaczenie a „więcej” nie zawsze znaczy „lepiej”. Czy warto więc podjąć trud ich zdobycia? Opierając się na trzech różnych badaniach wynagrodzeń, portal wynagrodzenia.pl próbuje odpowiedzieć na to pytanie.

IT Skills and Salary Report 2018 firmy Global Knowledge

Najwyżej opłacani pracownicy IT z certyfikatami na stanowiskach / Media

Firma Global Knowledge badając wynagrodzenia pracowników IT z całego świata, przeanalizowała między innymi płace osób posiadających certyfikaty. Podstawowe wnioski z raportu "IT Skills and Salary Report 2018" to:

• w 2018 roku 89% pracowników IT posiadało przynajmniej jeden certyfikat IT (3 pp. więcej niż rok wcześniej). W Ameryce Północnej wskaźnik ten wyniósł 85%. W obszarze EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) 92%,

• zarobki osób posiadających przynajmniej jeden certyfikat IT były o 9% wyższe niż w grupie nieposiadającej żadnego certyfikatu. W Ameryce północnej różnica ta wyniosła 22%.

Najwyższe zarobki osiągali pracownicy posiadający certyfikaty należące do kategorii architektury biznesowej. Ich średnie zarobki wyniosły 7 322 USD miesięcznie. Wysokie płace osiągały również osoby posiadające certyfikaty rządowe i należące do grupy Amazon Web Services.

Osoby posiadające certyfikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional) zarabiały najwięcej. Ich płace wyniosły 8 346 USD miesięcznie. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce najwyżej opłacanych certyfikatów znalazły się cztery certyfikaty związane z bezpieczeństwem IT (CISSP, CRISSC, CISM, Security+).

Raport Technology Salary Guide 2019 firmy Robert Half Technology

Firma Robert Half Technology również zbadała wysokość zarobków osób posiadających certyfikaty IT. Dodatkowo w swoim raporcie autorzy uwzględnili również stanowiska zajmowane przez badane osoby a także koszt zdobycia certyfikatu. W badaniu uczestniczyły firmy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali inżynierowie big data posiadający certyfikat CDMP. Ich średniomiesięczne zarobki były bliskie 13 000 USD. Wysokie zarobki osiągali również menedżerowie bezpieczeństwa informatycznego z certyfikatem CISM oraz architekci sieci z certyfikatem CCAr. W ostatnim przypadku należy jednak zwrócić uwagę na wysoki koszt uzyskania takiego certyfikatu.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń