Stopa bezrobocia w marcu 2019 r. wyniosła 5,9 proc. wobec 6,1 proc. w lutym - podał GUS.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że - zgodnie z szacunkami resortu - stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,9 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 5,9 proc.

Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 984,7 tys. wobec 1.016,7 tys. osób w lutym 2019 roku. (PAP Biznes)

>>> Czytaj też: Jak bardzo zadłużone są państwa UE? Polska jest w grupie średniaków [DANE EUROSTATU]