Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - AmRest odnotował 3,68 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,39 mln euro wobec 11,73 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,89 mln euro w I kw. 2019 r. wobec 347,37 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,8 mln euro wobec 1,3 mln euro straty rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)