PCM: Cena w wezwaniu PKO Leasing odpowiada wartości godziwej


Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) ocenił, że PKO Leasing, wzywający do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, nie przedstawił konkretnych informacji na temat strategicznych planów wzywającego wobec spółki, w związku z czym zdaniem zarządu treść wezwania i powyższe uwarunkowania nie pozwalają zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie wezwania, podał PCM. Cena oferowana w wezwaniu (23,75 zł za akcję spółki) uznana została za godziwą.
"W treści wezwania wzywający nie przedstawił konkretnych informacji na temat możliwego wpływu wezwania na zatrudnienie w spółce, ani żadnych innych informacji, których treść odnosiłaby się do strategicznych planów wzywającego wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzonej przez spółkę działalności. W związku z powyższym, zdaniem zarządu treść wezwania i powyższe uwarunkowania nie pozwalają zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie wezwania oraz uznać, czy może ono wpłynąć negatywnie czy pozytywnie na interes spółki tak w aspekcie jej bieżącej działalności, jak i lokalizacji tej działalności, realizowanej strategii czy poziomu zatrudnienia" - czytamy w komunikacie.
Cena oferowana w wezwaniu wynosi 23,75 zł za akcję spółki. W ocenie zarządu, zaproponowana w wezwaniu cena akcji odzwierciedla wartość godziwą spółki, podano również.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).
(ISBnews)